Veel, heel veel dank aan onze sponsors en de vrijwilligers die hebben geholpen om van #VVOJ19 een succes te maken!

‘De informatie van de overheid is van iedereen

‘De informatie van de overheid is van iedereen

Het is een verhaal waar een wobber in Nederland slechts van kan dromen. Keynotespreker Fouad Youcefi, voorzitter van Grävande Journalister – de Zweedse VVOJ – en onderzoeksjournalist bij de Zweedse publieke omroep SVT, grapte eerst nog hoe hij aan de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, had geschreven dat hij alle e-mails die hij de afgelopen week had verstuurd en ontvangen – inclusief alle bijlagen – wenste te hebben. Op dat verzoek was binnen 24 uur niet gereageerd, maar met een ander verzoek – een dag eerder gedaan aan de burgemeester van zijn woonplaats Gothenburg – had hij meer succes. Binnen twee uur na zijn verzoek had hij een bestand ontvangen met daarin alle e-mails waarom hij had gevraagd. Met bijlagen en zonder doorhalingen of anderszins onleesbare passages.

read more
Inside story: de rechter en de WOB

Inside story: de rechter en de WOB

Marianne de Rooij is dit jaar als bestuursrechter met pensioen gegaan. Als magistraat heeft ze veel Wob-zaken onder de hamer gehad, reden om haar te vragen een tipje van de sluier over haar beroepspraktijk op te lichten. Ze begint met de opmerking dat de Wob maar een klein onderdeel van het bestuursrecht is, toch geldt ze als een ervaren Wob-rechter. De Rooij: “In dertig jaar tijd heb ik zo’n vijftig Wob-zaken gedaan. Het komt dus niet zo vaak voor, nu nog steeds niet.” Wob-zaken worden doorgaans met een enkelvoudige kamer gedaan – alleen als het om omvangrijke zaken gaat, worden meerdere rechters ingeschakeld.

read more
Slotdebat: De toegankelijkheid van overheidsinformatie

Slotdebat: De toegankelijkheid van overheidsinformatie

Na een lange, succesvolle conferentiedag en vlak voor de borrel sluiten we af met een debatuurtje. Het gaat over belastingaangiftes, medische dossiers en Zweedse kindertekeningen: hoe ver moet de deur van de overheid eigenlijk openstaan?

read more
Staffan Dahllöf: Wobben in Europa

Staffan Dahllöf: Wobben in Europa

Veel wetgeving komt uit Europa, maar er zijn nog maar weinig journalisten die daar gebruikmaken van hun recht op informatie. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft gesteld dat toegang tot informatie een fundamenteel recht is, dat deel uitmaakt van de vrijheid van meningsuiting. Staffan Dahllöf (@staffaniDK), freelancejournalist en Europees wobber par excellence, ziet veel bemoedigends als het gaat om FOI-wetten, de ‘freedom of information’. Staffan: “De eerste stamt uit 1766 en is, niet zo verwonderlijk, van Zweedse makelij. Het daar gemunte ‘offentlighetsprincipen’ vindt zijn weg naar steeds meer wetgeving. Waren er in 1980 wereldwijd slechts zeven ‘recht op informatie’-wetten, in 2000 waren het er 38, in 2011 90 en tegenwoordig gaan we al naar de 130.”

read more
De zin en onzin van onderzoekspodcasts

De zin en onzin van onderzoekspodcasts

“Je kunt het zo gek niet bedenken, of het heeft een podcast,” beaamt Kees van den Bosch. Hij leunt met gekruiste armen op het bureau. Zelf stelt hij podcasts samen voor De Groene Amsterdammer. De afleveringen heten, toepasselijk, De Groene. Onderzoeksjournalist Sylvana van den Braak knikt vanachter een tweede bureau. Samen met Simone Peek maakt en presenteert zij de podcast Speurwerk voor Investico.

read more
De banden tussen Shell en de overheid

De banden tussen Shell en de overheid

In Nederland is de scheiding tussen kerk en staat goed gewaarborgd. Waarom de scheiding tussen de staat en het bedrijfsleven dan niet? Follow The Money en het Platform Authentieke Journalistiek onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid en hebben daartoe zeventien Wob-verzoeken uitgezet bij ministeries, provincies en gemeenten.

read more

Masterclass Paul Myers gecanceld

De VVOJ-conferentie had donderdag a.s. moeten beginnen met een masterclass door Paul Myers. Meer dan vijftig mensen meldden zich aan en wij keken er ook ontzettend naar uit. Helaas kan de masterclass van Paul aanstaande donderdag niet doorgaan vanwege een dramatische ontwikkeling in zijn privéleven.

Er is keihard gewerkt om een minstens zo’n goede vervanger te vinden die een dag onderwijs kan verzorgen binnen hetzelfde thema, maar dat is helaas niet gelukt. We proberen de masterclass te verschuiven naar een nader te bepalen datum in het voorjaar. Deelnemers hebben hierover inmiddels bericht gekregen. Zijn afwezigheid heeft natuurlijk ook gevolgen voor het programma op vrijdag en zaterdag zie hiervoor SCHED.